czwartek, 11 września 2014

TOP 10 najlepiej płatnych zawodów na świecie

                                Jakie zawody są najlepiej opłacane na świecie? 
1. Dyrektorzy i członkowie zarządu
Dyrektor dużego przedsiębiorswa zarabia z pewnością bardzo duże sumy co wiąże się oczywiście z jego odpowiedzialnością za funkcjonowanie firmy. Zarobki są naturalnie zależne od wielkości spółki i liczby jej pracowników. Górna granica wypłaty nie istnieje.

2. Piloci
Zawód pilota również wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby móc wykonywać ten zawód konieczne jest ukończenie wielu kursów i szkoleń przy czym nie każdy nadaje się do wykonywania tej czynności. Zdobycie licencji pilota wymaga determinacji, nakładów finansowych i wysiłku intelektualnego co w przyszłości owocuje bardzo dobrymi zarobkami.

3. Kontrolerzy ruchu lotniczego
Kontrolerzy ruchu lotniczego kierują ruchem samolotów i są tzw. panami przestworzy. Praca ta jest z pewnością jedną z najbardziej odpowiedzialnych, ale również jedną z najlepiej opłacanych prac na świecie. To od nich zależy jaki samolot i o jakim czasie może wylądować na danym torze.

4. Inżynierowie
Liczba inżynierów jest ciągle zbyt mała na rynku pracy, dlatego też dobrze wykształceni inżynierowie zarabiają bardzo dobrze. Dobry inżynier jest na wagę złota. Przyszły inżynier musi być doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie aby móc zarobić na prawdę dobre pieniądze.

5. Chemicy
Specjaliści w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym zarabiają bardzo dobrze. Po ukończonych studiach chemicznych wynagrodzenie nie jest wysokie, jednak z upływem czasu można rozwinąć swoją karierę i zarobić znaczenie więcej. Chemicy zatrudniani są w instytutach naukowo-badawczych. Coraz częściej można ich spotkać w branży technicznej i przemysłowej jako ekspertów od wdrażania nowych technologii czy zarządzania produkcją.
6. Lekarze specialiści
Zawód lekarza medycyny jest jednym z zawodów, które cieszą się najwyższym prestiżem i poważaniem w społeczeństwie. Wynika to głównie z ogromnej roli jaką medycyna odgrywa we współczesnym społeczeństwie. Bardzo dobre zarobki lekarzy związane są z wieloletnim wykształceniem jakie dany lekarz specjalista musi posiadać. Najbardziej dochodowym jest posiadanie własnej praktyki lub zatrudnienie w prywatnej placówce.

7. Konsultanci i doradcy
Aby móc zostać doradcą wymagane jest wyższe wykształcenie. Praca ta jest pracą bardzo wymagającą i samodzielną, aczkolwiek wiele projektów powstaje podczas pracy wykonywanej przez zespoły zadaniowe, czyli grupy konsultantów pracujących nad konkretnym zleceniem od klienta. Specjaliści z grupy doradczej są zazwyczaj zatrudniani przez prywatne firmy konsultingowe - polskie lub międzynarodowe, mające w Polsce swoje siedziby.

8. Prawnicy
Większość absolwentów prawa zostaje później prawnikami, którzy z pewnością nie mogą narzekać na swoje zarobki. Wraz ze wzrostem soświadczenia można liczyć na dodatkowe premie i nagrody. Wielu niezależnych prawników zatrudnianych jest przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub fundacje co również oznacza wysokie wynagrodzenie. Społeczny prestiż prawnika, wysokie zarobki i szybki rozwój branży czynią zawody prawnicze jednymi z najbardziej atrakcyjnych na rynku.

9. Kierownicy marketingowi, kierownicy sprzedaży
Osoby pracujące na tym stanowisku mają duże perspektywy awansowania w hierarchii zawodowej. Mogą również objąć stanowisko dyrektora stojącego na czele firmy. Istnieje też możliwość zmiany miejsca pracy i uzyskanie zatrudnienia w firmie o większym prestiżu i bardziej rozbudowanych strukturach. Wypłata zależy od branży w jakiej się pracuje jak i również od wielkości firmy.

10. Eksperci IT
Popyt na ekspertów w branży internetowej stale się zwiększa i tendencja ta w ciągu najbliższych lat nie ulegnie zmianie. Menadżerowie i eksperci IT mają duże szanse rozwoju zawodowego. Wprowadzane przez przedsiębiorstwa systemy informatyczne ulegają ciągłym przemianom, co sprawia, że specjaliści IT muszą na bieżąco śledzić zmieniające się możliwości techniczne i trendy w architekturze systemów IT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz