środa, 24 czerwca 2015

Aplikacja poprzez formularz online

Osoby szukające pracy mają do dyspozycji wiele sposobów do aplikowania na dane stanowisko. Coraz częściej jednak wybór aplikacji zostaje narzucony przez pracodawcę. Wiele firm życzy sobie bowiem aby CV zostało nadesłane drogą elektroniczną, poprzez e-Mail. Niejednokrotnie jednak preferowane jest używanie formularza na stronie danej firmy.


Aplikacja jest jednym z najważniejszych elementów prowadzących nas do sukcesu w poszukiwaniu pracy. Aplikacja stanowi naszą ulotkę reklamową, daje możliwość zawiązania pierwszego kontaktu z pracodawcą, kreowania naszego wizerunku. Część firm, przeprowadzając proces rekrutacji, prosi nas o wypełnienie zamieszczonego na stronie www formularza online. Ma to na celu usprawnienie procesu selekcji. Dzięki temu wstępna selekcja może być dokonana przez komputer, który automatycznie odrzuca kandydatury niespełniające podstawowych wymagań. Formularze skracają czas pracy osób zajmujących się rekrutacją w firmie i obniżają koszty związane z pozyskiwaniem nowych pracowników. Ponadto rekruter ma szansę na zdobycie takich informacji, na których mu zależy, poprzez odpowiednią konstrukcję formularza i dobieranie pytań. W CV i liście motywacyjnym to kandydat decyduje o tym, jakie informacje zamieści, a jakie pominie. Formularze o identycznej strukturze ułatwiają również porównywanie poszczególnych kandydatów oraz dodawanie ich do bazy firmy.

A więc jak prawidłowo wypełnić taki formularz? Jeśli nie musisz wpisywać dodatkowych informacji w formularzu – nie rób tego – odpowiadaj konkretnie na zadawane pytania. Unikaj jednak zostawiania w formularzu pustych miejsc, staraj się wypełnić wszystkie pola.  Dołączaj dokumenty o które jesteś proszony, jednak nie wszystkie dyplomy i certyfikaty, które posiadasz. Zwróć uwagę na to w jakim formacie mają być dane dokumenty. Po tym, jakie pytania zawiera aplikacja i jak wiele miejsca pozostawiono na odpowiedź, można wiele wyczytać. Jeśli np. jest kilka szczegółowych pytań dotyczących znajomości języków, firma pyta o to na jakim poziomie w danym języku mówimy, piszemy, czytamy i rozumiemy ze słuchu, to prawdopodobnie jest to dla niej ważne. Oznaczać to może, iż osoby, które nie znają dobrze ani jednego języka obcego mają tam małe szanse.

Podobnie jest z pytaniami otwartymi. Jeśli na odpowiedź przeznaczono pół strony, nikt nie oczekuje, że kandydat zostawi to miejsce puste. Często w pytaniach otwartych firma pyta o różne sytuacje z życia kandydata – jak sobie poradził w sytuacji stresowej, w chwili gdy musiał przejąć w grupie inicjatywę itp. Warto dłużej zastanowić się, jaką sytuację opiszemy i jak zostanie ona odebrana przez czytającego. To nie musi być opis dotyczący wcześniejszych doświadczeń zawodowych czy uczelnianych. Jeśli w formularzu jest pytanie o przywództwo, w pełni uzasadniony może być opis sytuacji z harcerstwa czy drużyny sportowej.

Czasami strony oferują konta, w których możesz zapisać swój formularz przed odesłaniem lub wrócić do niego i aktualizować zawarte w nim dane, Warto wykorzystać te opcje, jeśli zależy nam na współpracy z daną firmą!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz