piątek, 18 marca 2016

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Molestowanie seksualne w miejscu pracy stanowi w dzisiejszych czasach coraz częstszy problem. Jak wskazują przeprowadzone badania – obok mobbingu, o którym mówi się coraz głośniej, jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Molestowanie seksualne w miejscu pracy wiąże się z wykorzystywaniem swojej zwierzchności nad drugim człowiekiem. Oczywiście to, co jest obraźliwe dla jednej osoby, może być tylko zabawnym komentarzem dla innej. Aby stwierdzić, czy dane zachowanie jest molestowaniem, zawsze należy brać pod uwagę, co czuje osoba, wobec której skierowane są działania czy słowa. Badanie przeprowadzone przez Unię Europejską „Working conditions in the European Union“ dowodzi, że temat wykorzystywania seksualnego w pracy jest jak najbardziej aktualny i z roku na rok przybywa niepokojących zdarzeń.Wokół zjawiska molestowania seksualnego w pracy zawodowej pojawiają się liczne spory i wątpliwości. Te same zachowania mogą bowiem być niekiedy spostrzegane i oceniane w odmienny sposób, w kategoriach "flirtowania" lub przeciwnie - ranienia czy sprawiania przykrości. Z tego właśnie powodu międzynarodowa wyszukiwarka pracy JOBkralle postanowiła przeprowadzić ankietę na temat molestowania seksualnego na miejscu pracy. Odpowiedzieć na pytania mogli wszyscy użytkownicy strony z 10-ciu różnych państw. Na zadane pytanie można było odpowiedzieć poprzez wybór jednej z podanych odpowiedzi: „nigdy“, „rzadko“ lub „często“. Wyniki z przeprowadzonej ankiety okazały się być bardzo podobne we wszystkich badanych krajach. Ponad 60% ankietowanych przyznało, że jeszcze nigdy nie spotkali się z molestowaniem w swoim miejscu pracy. Wyniki otrzymane w niemieckojęzycznych krajach: Austrii, Szwajcarii i Niemczech są szczególnie do siebie zbliżone. W każdy z tych krajów prawie 70% pytanych użytkowników nie miała do czynienia z wykorzystywaniem seksualnym w miejscu pracy. W Rumunii zjawisko to jest obce 80% ankietowanych, a tym samym tylko 2% odpowiedziało, że z molestowaniem spotkało się często. Wartości otrzymane w Anglii i w Polsce odbiegają natomiast od reszty krajów gdyż aż 21% biorących udział w ankiecie przyznało iż spotkało się często z molestowaniem w miejscu pracy. Warto zaznaczyć iż ankieta ta została przeprowadzona zupełnie anonimowo, jednak temat ten nadal należy do "nieprzyjemnych" tematów tabu i otrzymane wyniki mogą nie zupełnie przedstawiać prawdziwą sytuację. Kraje, w których molestowanie seksualne w miejscu pracy występuje najrzadziej to: Słowacja - 77%, Czechy (75%), Austria (72%), Irlandia (71%), Szwajcaria. Niemcy i Polska 67% oraz Węgry 64%.
Rezultaty tych badań nie pokazują może prawdziwej skali zjawiska, ale świadczą jednoznacznie o istnieniu tego problemu w polskich miejscach pracy.

Wyszukiwarka JOBkralle to specjalna platforma, która przegląda automatycznie tysiące stron i znajduje na nich oferty pracy. Odwiedzający stronę użytkownicy są bezpośrednio, po kliknięciu na link z daną ofertą, przekierowywani do ofert zamieszczonych na stronach pracodawców. JOBkralle umożliwia przez to lepszy dostęp do aktualnych ogłoszeń w Internecie. Dzięki temu osoby szukające pracy mogą znaczenie szybciej dotrzeć do interesujących ich stanowisk. 


Ankieta JOBkralle została przeprowadzona w styczniu 2016

2 komentarze: