poniedziałek, 6 czerwca 2016

Czy miłość w miejscu pracy jest wogóle możliwa?

Zakochać można się wszędzie, nawet w pracy! Firma staje się coraz częściej miejscem, gdzie spędza się większą część swojego życia. Czas pracy nie ogranicza się do 8 godz. Łącznie z dojazdami i wykonywanie dodatkowych obowiązków służbowych praca zajmuje większą część dnia. Relacje zawodowe są dodatkowo rozwijane przez wyjazdy integracyjne i szkolenia. Ogranicza to możliwości wykorzystania dni wolnych wyłącznie dla siebie, a co za tym idzie okazję poznania kogoś poza miejscem pracy. W najnowszym badaniu ankietowym, JOBkralle starało się dowiedzieć czy można zakochać się w miejscu pracy. Wyniki prezentujemy poniżej!

Niektóre statystyki mówią, że jedna czwarta par poznaje się w pracy. Inne dane wskazują na znacznie wyższy odsetek. W przeprowadzonej przez JOBkralle ankiecie wynika, że 43%-64% naszych użytkowników w różnych krajach nigdy nie zakochało się w pracy. Wyniki sondy przeprowadzonej w Polsce wskazują na to, że 25% zakochało się w pracy, leczy była to jedynie krótka znajomość. Prawie jedna czwarta ankietowanych przyznała, że zakochała się w pracy przy czym związek ten był poważny i trwa do tej pory bądź też zakończył się po dłuższym czasie. Analizując wyniki we wszystkich ankietowanych krajach, można dostrzec wiele podobieństw. Najmniej osób (od 15% do 29%) przyznało, że związek w pracy nie był jedynie przelotnym romansem lecz dłuższą znajomością. Jedynym wyjątkiem jest Rumunia, gdzie krótka znajomość i dłuższy związek mają równo po 29% a tylko 43% osób nigdy nie zakochało się w miejscu pracy.

Jednak bezsprzecznym faktem jest to, iż taki sposób na poznanie się i zakochanie nie należy do rzadkości – miłość w pracy może zatem przytrafić się i nam.


JOBkralle przeprowadziło ankietę w maju 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz